top of page
decorative image

סדנאות תהליכיות לתלמידי בי"ס היסודי:

סדנאות תהליכיות מאפשרות להעמיק. בסדרת מפגשים- נוצר קשר משמעותי יותר בין המנחה לתלמידים, הוא מלווה את הכיתה לאורך התהליך, מחבר אירועים שקרו בתקופת הפעילות לתכנים שהועבר בסדנאות וכך המסרים מועמקים.

"התבגרות"

סדנת מעברים תהליכית בנושא גיל ההתבגרות (ו')

גיל ההתבגרות- על כל השינויים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים שחלים בו, מעורר במתבגרים הצעירים תהיות, בלבול ולעתים משיכה להתנהגויות סיכון מתוך סקרנות, רצון לבדוק גבולות, להרשים אחרים ולבחון את עצמם.
התכנית מאפשרת הזדמנות להתבוננות פנימית, גיבוש עמדות וחיזוק "מכשיר הניווט" העצמי.


הסדנא תורמת לגיבוש הקבוצה, למודעות עצמית ולידע שיש למשתתפים בנוגע לגיל ההתבגרות ולשינויים העוברים עליהם בתקופה זו.

תכנים: לחץ חברתי,  התנהגויות סיכון באינטרנט, אלכוהול, יחסים חברתיים, אלימות

הכנת התלמידים למעבר לחטיבה: חששות, ציפיות ועוד.


התכנית בת 3 מפגשים, כל מפגש בן שעה וחצי

וניתן לשלב בסיומה מפגש משותף עם ההורים.

"שווים"

סדנא תהליכית בנושא מיומנויות חברתיות (ד'-ו')

הסדנא מכוונת לגיבוש הקבוצה וליצירת יחסי כבוד ושיתוף פעולה. מגוון הפעלות ותרגילים מועברים דרך משחק והתנסות כאשר בסיום כל תרגיל מוקדש זמן להתבוננות, ניתוח ודיון של דפוסי הפעולה ולמידה מתוך החוויה.

 

הסדנא נותנת מענה לכיתות בהן היחסים החברתיים כוללים מינון גבוה של הצקות, מריבות, עלבונות וקבוצות סגורות.  
המטרה המרכזית היא חוויה מעצימה, מחזקת ובונה ברמה האישית והקבוצתית.

 בסדנא תהליכית אנו עוסקים ב:
עידוד מנהיגות חיובית, לימוד דפוסי נתינה וקבלה של משוב,  עידוד פירגון וביטוי הערכה לחברים,  תרגול כבוד הדדי וכבוד לשונות, הבנת ההשלכות של אלימות מילולית ואלימות פיזית, עידוד חשיבה עצמאית, הגברת מודעות עצמית וטיפוח דימוי עצמי חיובי.

 

התכנית בת 3 מפגשים, כל מפגש בן שעה וחצי

וניתן לשלב בסיומה מפגש משותף עם ההורים.

decorative image

אנחנו כאן כדי לייעץ ולבחור את הסדנא המתאימה ביותר עבורכם

bottom of page