top of page
כפות ידיים עם כיתוב מפתחות ומנעולים.jpg

תכניות העצמה תהליכיות למתבגרים
וקבוצות הכלה

Concrete Wall

במסגרת תקציב הכלה והשתלבות- אנו מציעים סדרה בת 7-10 מפגשים לקבוצות של תלמידים מאותגרים. הקבוצות מונות עד 15 משתתפים וכל מפגש נמשך שעתיים אקדמיות, אחת לשבוע, ביום קבוע.

מטרת התהליך היא העצמה רגשית -חברתית. במסגרת המפגשים יתקיימו הפעלות מגוונות ודיונים בנושאים הבאים: מודעות עצמית, דימוי עצמי, בטחון עצמי, כישורים חברתיים, ויסות רגשות, חשיבה חיובית, מוטיבציה להצלחה ועוד. המנחים בתכנית מאושרים ע"י משרד החינוך ומנהלת גפן. מס' תכנית במע' גפן 17136.

 

תככניות העצמה תהליכיות לקבוצות תלמידים- שלא במסגרת תקציב ההכלה- אפשריות גם הן.

התכנית מועברת לחצאי כיתות על מנת לאפשר מרחב ביטוי משמעותי למשתתפים. החצי השני נמצא בזמן הזה עם המחנכת או מופעל ע"י מנחה אחר מטעמנו במקביל. מספר המפגשים נקבע בהתאם למטרות ולתקציב העומד לרשותכם.

Loneliness
Masks and Mobile Phones
Studying in Groups
bottom of page