top of page

ההרצאות שלנו

הרצאה שעושה "וואו"? סדרת מפגשים להורים או אנשי מקצוע? אולי יום עיון?

אנחנו נותנים לכם את המענה השלם.

ההרצאות של רות גנאל מצליחות להנגיש ידע רב בגובה העיניים ובליווי דוגמאות.

ההומור וסיפורי המקרה המשולבים בהרצאה תורמים לחוויה, לקסם וליכולת המשתתפים להפיק ממנה.

הסוד שלי הוא יצירת חיבור רגשי של המשתתפים לנושא המדובר והעשרתם בכלים שיוכלו להשתמש בהם ברמה היום יומית.

bottom of page