All rights reserved© כל הזכויות שמורות לרות גנאל


  ערכת משחק  "התחברות"


ערכת זמן איכות למבוגרים ומתבגרים המזמנת שיחה פתוחה, לא שיפוטית, מפתיעה ואמיתית. הזדמנות להכיר לעומק את הצד השני, להקשיב ולהתקרב.
הערכה מכילה 4 משחקי קלפים המכוונים לתחומים הבאים:

* פיתוח דפוסי תקשורת על בסיס שיתוף ומודעות עצמית:

 

 


* שכלול דפוסי תקשורת ומודעות עצמית ע"י משוב הדדי:

 

 

 

 

 

* גבולות וכללים- דיון אודות קווים אדומים וכללי התנהגות.
* מניעת התנהגות סיכונית- שאלות ותשובות אודות עישון נרגילה, שימוש בסמים ובאלכוהול:

דרכי שימוש בערכת "התחברות" :


1.ניתן להשתמש בה בצורה של "אחד על אחד" : הורה ומתבגר או מטפל/יועצת ומתבגר.

2. אפשרות נוספת היא שימוש בערכה ככלי בהנחיית קבוצות לשימוש של מורה / יועצת / מדריך בחינוך הבלתי פורמלי . ניתן לשלבה במסגרת שיעורי מחנך לגיבוש הכיתה, שיעורי כישורי חיים ותוכניות מניעה.
 
הערכה מתאימה לנוער מגיל 10 ומצורפים דפי הסבר לכל אחד מהמשחקים.

לאחר תקופה קצרה ניתן לעשות שימוש חוזר בערכה מאחר והתשובות משתנות.
הורים ששיחקו בערכה עם ילדיהם מדווחים על חוויה מיוחדת, הזדמנות להציץ פנימה ולהכיר לעומק, שיתוף ותחושת קרבה.