All rights reserved© כל הזכויות שמורות לרות גנאל

                                                                              

אנו מציעים הרצאות שיכולות להשתלב בהשתלמות המוסדית בשגרה ובימי היערכות.

רות גנאל רשומה במאגר המרצים של משרד החינוך כך שניתן להשיג מימון לפעילות דרך דיווח על שעות מרצה.

"המילים שעושות את ההבדל"

ההרצאה עוסקת בתקשורת שבין מורים לתלמידים. בחירה במילים מסוימות יכולה לשנות מהלך של שיחה שלמה: לקרב, להרחיק, לחבר או לנתק. מטרת ההרצאה היא להציג בפני המשתתפים כלים מעשיים לשיפור התקשורת בין המורים לתלמידים, כלים שמגבירים שיתוף, פתיחות, מתן אמון בצוות  וטיפוח דימוי עצמי חיובי.

בהרצאה נתייחס גם לניהול שיחות אישיות והנחית דיון בנושאים הקשורים להתנהגויות סיכון בדגש על מניעת שימוש בסמים ואלכוהול.

 

"יחסי הורים-מורים :  איך מגבירים שותפות?"

ההרצאה: עוסקת בתקשורת שבין מורים להורים.  יחסי אלו הופכים לא פעם טעונים וכוללים ציפיות לא ממומשות של שני הצדדים זה מזה. הצוות החינוכי זקוק להורים ולשיתוף הפעולה שלהם לצורך תהליך למידה והתפתחות משמעותי אצל הילד ועליו לדעת לגייס את ההורה, להכיל את חששותיו וליצור עימו נתיב לשיתוף פעולה בהתאם ליכולות ולצרכים.

המשתתפים יחשפו  לכלים מעולם התקשורת הבינאישית: הקשבה, שיתוף, שיקוף, עידוד, הדרכה ועוד אשר יוכלו לסייע להם בהגברת שיתוף הפעולה עם הורים.

"כל מורה הוא מחנך למניעה"

ההרצאה עוסקת בחינוך למניעת התנהגויות סיכון .  מצפים ממורים לקחת חלק פעיל בתכנית המניעה  המועברת בכיתה אך לפני שנצייד אותם במערכים, חשוב לא פחות לרתום אותם לנושא ולהפוך אותם ל"שגרירים מרצון" ומתוך הבנת אישית ורגשית של חשיבותו. בהרצאה נתמקד בהתנהגות סיכונית לבקשת בי"ס (סמים/ אלכוהול/סכנות ברשת)- הצוות יקבל מידע על היקף התופעה וביטוייה וייחשף לכלים או פעולות שביכולתו לבצע עם התלמידים.

"התחברות"

 הסדנא נועדה לצייד את המחנכים בכלים לגיבוש כיתה ולשיפור המרקם החברתי. הסדנא כוללת מפגש אחד או שני מפגשים שנועדו לצייד את המחנכים ברעיונות לפעילויות שניתן לקיים בשעורי מחנך. מטרות הפעילות הן גיבוש הכיתה, הגברת המודעות העצמית של המתבגרים כתנאי בסיסי ליכולתם לתקשר עם האחר , יצירת שפה רגשית משותפת ויציקת תוכן איכותי למפגשים הכיתתיים.

 

 

פעילויות נוספות לצוותים חינוכיים: גיבוש והכרות, הוקרה ופרידה בסיום שנה, חינוך לאושר ועוד.