All rights reserved© כל הזכויות שמורות לרות גנאל

"לא התכוונתי"
מופע בנושא לחץ חברתי והתנהגויות סיכון
לכיתות ז'-ח'
"בשבילייק"
מופע בנושא אלימות ברשת
לכיתות ח'-יא'
"חברות סוף"
מופע בנושא חברות ודילמות על אחריות אישית מול התנהגויות סיכון
לכיתות ח'-יא'
"נשיקה סטירה"
מופע בנושא זוגיות ויחסים בין המינים
לכיתות ח'-יא'
"אילו יכולתי"
מופע בנושא סמים ואלכוהול
לכיתות ט'-יא'
"המפתחות בפנים"
מופע בנושא זהירות בדרכים אלכוהול ונהיגה
לכיתות ט'-יב'
"בלי ידיים"
עוסק בתופעת האלימות  בקרב נוער  מזוויות שונות
לכיתות ח'-יא'
"משקה משקר"
מופע בנושא אלכוהול
לכיתות ח'-יא'
"סתם בצחוק"
מופע בנושא סכנות ברשת
לכיתות ז'
"יצאת גדול"
מופע בנושא אלכוהול ומשקאות אנרגיה
לכיתות ז'
 "סאטלה מהחיים"
מופע העוסק בעישון של גראס בקרב מתבגרים
לכיתות י'-יב