All rights reserved© כל הזכויות שמורות לרות גנאל

כיצד ניתן לרכוש את ערכות המשחק?

1. ניתן להגיע למשרדנו אשר נמצא בסמוך לאוניברסיטת בר אילן , בתיאום מראש בטלפון.

2. משלוח בדואר רשום - המשלוח יעשה לאחר שתעבירו אלינו תשלום בסך 90 ₪ עבור כל ערכה ועוד 20 ₪ עבור משלוח בדואר רשום של עד 2 ערכות. 

 

התשלום יכול להתבצע באחת משתי דרכים:

א. משלוח שיק או מזומן בדואר רגיל (לא רשום)

ב. העברה בנקאית/ ביט/ פייבוקס

 

* יש לציין שם מלא, כתובת, מס' טלפון ואת סוג הערכה המבוקש.

 

אם הנך יועצת/מנחת קבוצות יש לציין זאת.

בכל שאלה ולצורך תיאום הגעה  ניתן לפנות למשרד בטלפון 03-5744012